Markus Fischer

Một con robot bay như chim

6:19 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
5.9M views

Có rất nhiều robot có thể bay — nhưng không có loại nào có thể bay như chim thật. Chỉ đến khi Markus Fischer và nhóm đồng nghiệp của anh tại Festo sáng tạo ra SmartBird, một con robot to, nhẹ, được mô phỏng theo chim mòng biển, có thể bay bằng cách vỗ cánh. Buổi bay trình diễn mới được thực hiện tại TEDGlobal 2011.

Markus Fischer
/ Designer

Markus Fischer led the team at Festo that developed the first ultralight artificial bird capable of flying like a real bird.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from