Adela Trofin

Copywriter, Freelancer
Iasi, Romania

Subtitled talks