About moda tasarim

Bio

http://www.moda-tasarim-kursu.com
• Lectra kursu
• Gerber kursu
• Moda tasarımı kursları
• Stilistlik kursu
• Modelistlik kursu
• Bilgisayarlı Modelistlik Kursu
• Bilgisayarlı Stilistlik Kursu