Dmitry Nuzhdin

University of Nizhniy Novgorod
Nizhniy Novgorod, Russian Federation

About Dmitry

Languages

English, Russian

Areas of Expertise

Physics, Crystallography