Khánh Linh Phan

Vung Tau, Vietnam

Subtitled talks